พิธีถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
   
 
 
พิธีถวายพระพร ณ อำเภอปากท่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔